ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

  • 35X45MM
  • 40X40MM
  • 50X50MM
  • 45X80MM
  • 45X98MM