ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "DOUBLE ARMCHAIR" ΚΩΔΙΚΟΣ 03-2-099

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "DOUBLE ARMCHAIR" ΚΩΔΙΚΟΣ 03-2-099

Δυναμικός διπλός νάρθηκας για τον δείκτη και τον μέσο ή για τον μέσο και τον παράμεσο. Διατηρεί τη μεσοφαλαγγική άρθρωση PIP σε έκταση, υποβοηθούμενη με έλασμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενεργή κάμψη. Σχεδιασμένος για την αποκατάσταση της μόνιμης κάμψης των αρθρώσεων PIP και DIP.

    • Facebook

    ©2020 by Reliving