ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "MALLET FINGER" ΚΩΔΙΚΟΣ 03-2-041

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "MALLET FINGER" ΚΩΔΙΚΟΣ 03-2-041

Πλαστικός νάρθηκας με αεροφόρους οδούς για τη διόρθωση της δυσπλασίας δακτύλου. Διατηρεί την μεσοφαλαγγική άρθρωση DIP σε ουδέτερη θέση και την μεσοφαλαγγική άρθρωση PIP σε έκταση.

    4,00 €Price
    • Facebook

    ©2020 by Reliving