O’LIVE LOOPS Μ/Δ

O’LIVE LOOPS Μ/Δ

Οι ελαστικοί βρόχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες εφαρμογές, ιδιαίτερα για τη χαμηλότερη εργασία σωμάτων όταν στοχεύουν να κερδίσουν τη δύναμη και την ισορροπία.

Light-  Medium-  Strong

Yellow  Red           Green

    Color